BSL Clinic เราเชี่ยวชาญในการตั้งค่าพลังงานเลเซอร์รักษาฝ้า

BSL Clinic เราเชี่ยวชาญในการตั้งค่าพลังงานเลเซอร์รักษาฝ้า

เลเซอร์ลดเม็ดสี สำหรับการรักษาฝ้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงกับเม็ดสีฝ้าโดยเฉพาะ โดยการทำให้เม็ดสีฝ้าแตกออกจากนั้นตัวเม็ดเลือดขาวจะมาเก็บกินตามกลไกธรรมชาติของร่างกาย สีผิวจะขาวใสและสม่ำเสมอขึ้น ที่สำคัญไม่ทำลายผิวด้านบนให้บางลง

เลเซอร์ลดเม็ดสีมีหลายชนิด สิ่งที่สำคัญคือ “ทำอย่างไรให้เลเซอร์ลงทำงานเฉพาะเจาะจงกับเม็ดสีมากที่สุด และไม่ทำลายผิวข้างเคียง”

เม็ดสีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้า ซึ่งชนิดของฝ้า คือ ฝ้าตื้น, ฝ้าลึก, ฝ้าผสมนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอยู่ที่ชั้นผิวชั้นใด การปรับตั้งค่าพลังงานเลเซอร์รักษาฝ้าให้ตรงกับเม็ดสีที่อยู่แต่ละชั้นผิวจึงสำคัญมาก

VDO หลักการทำงานของเลเซอร์ลดเม็ดสีที่ช่วยรักษาฝ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม