พญ.ณัฐญา ไพรสุวรรณา - Bangkok Skin Laser center

พญ.ณัฐญา ไพรสุวรรณา

02

พญ.ณัฐญา ไพรสุวรรณา

(Nuttaya Praisuwanna, MD)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง, การออกแบบรูปหน้า และรูปร่าง

icon email