พญ.วิภาณี อัครภูษิต - Bangkok Skin Laser center

พญ.วิภาณี อัครภูษิต

อัครภูษิต 02

พญ. วิภาณี อัครภูษิต

(Wipanee Akarapusit, MD)

Dermatologist (Boston, Massachusetts)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง การออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และ เวชศาสตร์ชะลอวัย

Specialties

  • Acne & Scar LASER by Fraxel, Fractional Laser
  • Vascular & Pigment LASER by Qs-Nd YAG, Revlite, Qs-Ruby laser, LP- Nd YAG laser
  • Facial Design & Facial Lifting LASER by Ulthera, Thermage, RF
  • Facial Design
  • Intense pulse light treatment by IPL Quantum, Lumenis
  • Hair removal laser: Diode laser, Nd-YAG laser
  • Carbon dioxide laser
  • Electrodessication, Electrocautery
  • Skin biopsy and Excision
  • Skin cancer screening

PROFESSIONAL ACHIEVEMENT

อัครภูษิต 03

TRAINING AND DEVELOPMENT

Clinical Interests

icon email