นพ. วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล - Bangkok Skin Laser center

นพ. วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล

นพ. วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล

(Wutinan Sithipolvanichgul, MD)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง

PROFESSIONAL ACHIEVEMENT

  • MSc Dermatology Skills & Treatment, Hertfordshire, The United Kingdom Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  •  Member of American Society for Laser Medicine and Surgery Attended American Society for Laser Medicine and Surgery Annual Conference, Boston  USA
  • Attended Master class: Surgical Laser Procedures and Laser Europe Conference Amsterdam, the Netherlands
  • Attended International Congress in Aesthetic Dermatology (AAD), Dermal filler and Botulinum Toxin, Boston, USA 
  • Attended Master class: Injectable for facial enhancement and Laser Europe Conference Amsterdam, the Netherlands
  • Attended Course on Aesthetic Dermatology Certificate of attendance Pactical Workshops on Botulinum Toxin, Fillers, PDO Thread, Laser and RF 
  • Certificate of Attrendence 10th BEAULI Workshop Berlin, Germany
  • Certificate of Completion Master class in Ultrasound-Assisted (VASER) with PROF. ALBERTO DI GIUSEPPE Body Contouring and Fat Grafting, Italy 
  • Certificate of attendance to the valuable knowledge of Ultrasonic Assisted Lipolysis ( Hand-on),Thailand
02

TRAINING AND DEVELOPMENT

icon email